Kỷ luật hàng loạt cán bộ liên quan đến sự cố môi trường Formosa

Báo Hà Tĩnh

( Báo Hà Tĩnh ) Liên quan đến sự cố môi trường do Formosa xả thải và chôn chất thải trái phép, các sở ban ngành và địa phương ở Hà Tĩnh đã kỷ luật nhiều cán bộ.

Theo đó, Công an tỉnh Hà Tĩnh kỷ luật khiển trách Phó trưởng phòng Cảnh sát Môi trường; Sở TN&MT kỷ luật khiển trách đối với Trưởng phòng Thẩm định – Đánh giá tác động môi trường, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh đang thực hiện quy trình xử lý kỷ luật Trưởng phòng TN&MT.

Hiện UBND TX Kỳ Anh kỷ luật với hình thức khiển trách đối với 4 cán bộ, công chức cấp xã.

Hãy cho ý kiến

BÁO HÀ TĨNH

Email của bạn được giữ bí mật.


*