Hải quan Hà Tĩnh: Tiếp nhận và xử lý 261.278 thủ tục hành chính qua một cửa liên thông

Báo Hà Tĩnh

Theo thống kê của Cục Hải quan Hà Tĩnh, tính từ 31-8 đến nay, đơn vị đã tiếp nhận và xử lý 261.278 hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

CBCC Hải quan Vũng Áng hướng dẫn DN làm thủ tục hải quan. Ảnh: Phan Thông (VP Cục Hải quan Hà Tĩnh)

Theo Cục Hải quan Hà Tĩnh, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và UBND tỉnh Hà Tĩnh, ngày 31-8, đơn vị đã thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Cục.

Theo đó, việc tiếp nhận hồ sơ qua cơ chế một cửa đảm bảo đúng quy trình, quy định từ việc tiếp nhận hồ sơ, phiếu hẹn đến việc trả kết quả cho các cá nhân, tổ chức. Từ đầu năm đến nay, đơn vị tiếp tục duy trì việc niêm yết công khai 168 TTHC của ngành Hải quan tại trụ sở và nơi thực hiện thủ tục hải quan, đồng thời, đăng tải tại chuyên mục riêng trên trang thông tin điện tử của đơn vị.

Theo đại diện Cục Hải quan Hà Tĩnh, cơ chế một cửa tại trụ sở Cục là cách thức giải quyết các thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của Cục. Việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả được thực hiện tại một đầu mối là bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Cục Hải quan Hà Tĩnh.

Cơ chế một cửa tại Cục Hải quan Hà Tĩnh được áp dụng để giải quyết các thủ tục hành chính cấp Cục quy định tại bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành tại từng thời điểm.

Hãy cho ý kiến

BÁO HÀ TĨNH

Email của bạn được giữ bí mật.


*