Cho ý kiến xử lý kỷ luật cán bộ nghỉ hưu

( Báo Hà Tĩnh ) Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong kế hoạch chương trình làm việc tại phiên họp thứ 6 Ủy ban Thường vụ Quốc hội, kéo dài từ ngày 9 đến 11/1. Dự thảo Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc xử lý kỷ luật đối với các cán bộ, công chức đã nghỉ hưu được hoãn từ phiên họp trước để hoàn chỉnh thêm.

bngan_bnjk

Nghị quyết này được xây dựng xuất phát từ thực tế, khi việc xử lý trách nhiệm đối với cán bộ cấp cao đã nghỉ hưu như ông Vũ Huy Hoàng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Cũng tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về một số dự án đang nhận được nhiều ý kiến khác nhau, như các dự án Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi); Luật Quy hoạch; Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi)…

Hãy cho ý kiến

BÁO HÀ TĨNH

Email của bạn được giữ bí mật.


*