Biển miền Trung đã an toàn

( Báo Hà Tĩnh ) Trong văn bản gửi các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Bộ Tài nguyên và Môi trường khẳng định môi trường biển tại 4 tỉnh này đã an toàn.

Văn bản số 380/BTNMT-TCMT của Bộ Tài Nguyên và Môi trường nêu rõ, kết quả kiểm tra trước ngày 22/8/2016 cho thấy hàm lượng các chất ô nhiễm trong môi trường biển từ sự cố môi trường do Công ty TNHH Hưng nghiệp Gang thép Formosa Hà Tĩnh gây ra đã giảm dần theo thời gian.

bien-mien-trung-da-an-toan-giadinhvietnam.com 1

Môi trường biển miền Trung đã an toàn

Trong tháng 9/2016 Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thực hiện đánh giá bổ sung tại các khu vực: Sơn Dương – Hà Tĩnh (diện tích khoảng 300 km2), cửa Nhật Lệ – Quảng Bình (diện tích khoảng 330 km2) và hòn Sơn Chà – Thừa Thiên Huế (diện tích khoảng 160 km2). Kết quả cho thấy, chất lượng nước biển, trầm tích đáy ở 3 khu vực này đã ổn định, đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 10 – MT: 2015/BTNMT,QCVN 43: 2012/ BTNMT đối với vùng nuôi trồng thuỷ sản và bảo tồn thuỷ sinh.

Bộ Tài nguyên và Môi trường khẳng định, môi trường biển miền Trung đã an toàn trên cơ sở phân tích nước giữa và nước mặt, trầm tích đáy, màng bám hệ keo sắt. Các hoạt động đánh bắt, nuôi trồng thuỷ hải sản, du lịch tắm biển có thể tiến hành bình thường.

T.H

Hãy cho ý kiến

BÁO HÀ TĨNH

Email của bạn được giữ bí mật.


*